Natuurbouw

We move.

Op dit moment speelt de natuur een belangrijkere rol dan ooit tevoren omtrent natuurbouw. De perioden van extreme droogte en neerslag wisselen elkaar snel af. Hierdoor beschadigen (bedreigde) natuurwaarden, heroverwegingen en mogelijk aanpassingen worden noodzakelijk. Op basis van het veranderende klimaat wijzigen inzichten in het maatschappelijk denken en zijn nieuwe natuurontwikkeling projecten gericht op het verbeteren van voorwaarden, herstel of verbetering van natuurwaarden.

We make.

Het scheppen van herstel of verbetering door meandering van waterlopen, vernatting, aanpassen van taluds of het verwijderen van voedselrijke bovengrond zijn voorbeelden voor het verbeteren van natuurlijke habitat/vegetatie. Evenals de aanleg van ecologische verbindingszones. Natuurlijk zijn deze werken sterk verweven met de uitvoering van grondwerk voor andere toepassingen. Maar het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke werkwijzen, die wij als geen ander herkennen en toepassen. Zorgvuldig omgaan met de bestaande flora en fauna, huidige- en toekomstige bodemstructuur en waterhuishouding zijn hierin vaste waarden. Op basis van de werkgids natuurtechniek voeren dé grondleggers van FL met liefde deze werkzaamheden uit. Met hun roots in het Brabantse buitengebied en omgeven door natuurgebieden is dit voor hen ‘thuiskomen’.

We do.

Benieuwd naar onze ervaring?

Bekijk onze projecten
Direct naar:
Contact

Ons team versterken?

Bekijk actuele vacatures