Bouw- en woonrijp maken

We Move.

De inrichting van ons land. Ons land is altijd in beweging. Slim omgaan met de beschikbare ruimte. Bouwopgaven die per gemeente, maar ook op Provinciaal gebied hun specifieke invulling en aandacht vragen. De omschakeling naar de next economy, waarbij digitalisering, robotisering, duurzaamheid en vergroening een hoofdrol spelen. Dit vraagt nu meer inventiviteit en aanpassingsvermogen als nooit tevoren. Bouwproductie en plannen die hier invulling aan moeten geven, voor nu maar zeker ook voor de middellange en lange termijn. Deze bouwopgave brengt ons als bouwers en planmakers in beweging.

We Make.

Voordat mensen hun woning of bedrijven hun pand kunnen betrekken is ter plaatse al veel werk verricht. Dit begint met het bouwrijp maken van het gebied. De werkzaamheden beperken zich dan niet alleen tot het bouw en woonrijp maken. Ook herinrichting van omliggende bestaande infra voorzieningen worden hierin meegenomen.

Hiervoor leggen we waterlopen om, brengen we percelen op hoogte, leggen we riolering en bestratingen. Tegelijkertijd kansen benutten voor een klimaat adaptieve delta door oog te hebben voor de potentie van groen en waterbergingen. Het herontwikkelen van havengebieden, het saneren van oude industrieterreinen of kantoorgebieden en deze transformeren tot moderne woonwijken is de leefomgeving van dé grondleggers van FL. Samen met gemeenten, provincies en projectontwikkelaars weten we keer op keer een duurzame en aantrekkelijke leef- en werkomgeving te realiseren.

We Do.

Benieuwd naar onze ervaring?

Bekijk onze projecten
Direct naar:
Contact

Ons team versterken?

Bekijk actuele vacatures