Baggerwerk

We move.

Mensen staan er niet altijd bij stil, maar ook waterwegen hebben onderhoud nodig. De vaargeulen op zee, in rivieren en kanalen, havens maar ook in sloten bezinken grote hoeveelheden zand en slib. Als we niets doen worden deze waterwegen ondieper en gaan schepen hinder ondervinden. Ook mag de doorstroming en het waterbergend vermogen niet belemmert worden.

We make.

Als waterbouwer lijkt het alsof we hier niets bouwen, maar dat is schijn. We bouwen op deze manier aan de verhoging van waterveiligheid en de mobiliteit op het water. Met zorg voor de omgeving en afstemming met vaarweg gebruikers en beheerders werken we ook hier aan de bereikbaarheid van Nederland. Dit is waar de grondleggers van FL zich al jaren als de spreekwoordelijke vis in het water voelen. Of het nu gaat over baggerwerk op tij, een klasse VI vaarweg, een zee- of recreantenhaven we baggeren het allemaal met dezelfde zorgvuldigheid. En dankzij de jarenlange ervaring met digitale baggersystemen voeren we ons werk ook nauwkeurig uit.

We do.

Benieuwd naar onze ervaring?

Bekijk onze projecten
Direct naar:
Contact

Ons team versterken?

Bekijk actuele vacatures