Dijkversterkingen

We move.

De dijken versterken. Door klimaatveranderingen is dit geen luxe, maar pure noodzaak. Zo zorgen we dat we in Nederland te kunnen blijven wonen en werken. De komende jaren staan de dijkenbouwers van ons land voor een flinke opgave. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsporgramma (HWBP) is het doel dat alle primaire keringen waar nodig worden versterkt en uiterlijk in 2050 voldoen aan de normen volgens de Waterwet. Hiervoor moet ca. 1100 km primaire waterkeringen worden aangepakt.

We make.

En wij? Onze grondleggers stropen de mouwen op, want het tempo gaat de komende jaren flink omhoog. We versterken niet alleen dijken op een traditionele manier, maar ook met innovatieve technieken. Zo waren wij de dijkenbouwers die een proefdijk (met stalen damwanden), expres lieten bezwijken voor onderzoeken naar (macro)stabiliteit voor een Projectoverstijgende Verkenning (POV), vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Met deze inzichten maken we dijken beter, sneller en goedkoper.

We zijn niet alleen ambitieus met innovatieve toepassingen in een proefopstelling, nee we passen dit ook echt op grote schaal toe. In een uitgevoerde dijkversterking in stedelijk gebied hebben we bindmiddel (soil mix) met grond gemengd en zo de dijk waterveilig gemaakt. Nog niet eerder is een tracé van bijna 2 kilometer op deze wijze versterkt.

Je zou denken dat we alleen vakkundige grondleggers hebben die buiten met de voeten in de klei staan. Maar dat is schijn. Voordat de schop in de grond gaat hebben onze grondleggers op kantoor al heel wat meters gemaakt. Zo zorgen we dat de echte oplossing op tafel komt. Als hoofdaannemer, in combinatie of als dé grondwerkpartner vliegen we vraagstukken graag integraal aan, voor onder andere onze Nederlandse strijd tegen het water.

We do.

Benieuwd naar onze ervaring? Bekijk de projecten hier

Bekijk onze projecten
Direct naar:
Contact

Ons team versterken?

Bekijk actuele vacatures